#بیرجند   #همایش   #رویداد   #بلیط   #بازرگانی   #دکتر احمد یحیایی   #ارتباطات مثبت خانوادگی   #اتاق بازرگانی بیرجند   #تشریفات اداری   #اصول و آداب 

رویدادهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند

logo


تعداد بازدیدامتیاز کاربران
معرفی کوتاه

سایت فروش اینترنتی بلیط رویدادهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند

سمینار آموزشی اصول و آداب تشریفات اداری
زمان: ساعت 8:30 صبح روز 13 اردیبهشت 96 با حضور دکتر یحیایی

همایش بزرگ ارتباطات مثبت خانوادگی
زمان: ساعت 16 روز 13 اردیبهشت 96 با حضور دکتر یحیایی

همایش مدیریت تبلیغات در فرایند فروش و بازاریابی
زمان: ساعت 9 صبح 11 اردیبهشت 96 باحضور استاد قاسم زاده سنگرودی

مکان برگزاری هر سه رویداد: سایت اداری- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند

biccim.Uspace.ir

نقشه رویدادهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند
  آدرس: خراسان جنوبی ، بیرجند ، سایت اداری- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند

رویدادهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند


سایت فروش اینترنتی بلیط رویدادهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند

سمینار آموزشی اصول و آداب تشریفات اداری
زمان: ساعت 8:30 صبح روز 13 اردیبهشت 96 با حضور دکتر یحیایی

همایش بزرگ ارتباطات مثبت خانوادگی
زمان: ساعت 16 روز 13 اردیبهشت 96 با حضور دکتر یحیایی

همایش مدیریت تبلیغات در فرایند فروش و بازاریابی
زمان: ساعت 9 صبح 11 اردیبهشت 96 باحضور استاد قاسم زاده سنگرودی

مکان برگزاری هر سه رویداد: سایت اداری- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند
خدمات مرتبط


نظرات عمومی کاربران
اولین نظر را شما ارسال نمایید

لطفا نظر خود را ثبت کنید ....